Volitus

Allolevalt lingilt saate alla laadida .pdf formaadis Volituse lahkunud lähedase ja vajadusel tema dokumentide ning isiklike esemete ületoomiseks Eesti Kohtumeditsiini Instituudist või teistest surnukambritest Tallinna Matusebüroo surnukambrisse.

Digitaalselt täidetud ja digiallkirjastatud või käsikirjaliselt täidetud ja allkirjastatud ning skaneerida volikiri palume edastada meie e-posti aadressile: info@matus.ee

Volikirja saate alla laadida allolevalt lingilt.

Eelleping

Meie matusebüroos on võimalik sõlmida eelleping tulevikus toimuvate matuste korraldamiseks. Välja valitud teenused osutame tulevikus, vastavalt lepingu sõlmimise hetkel kehtestatud hindadele. Täpsema info saamiseks palume kontakteerida telefonil +372 506 9644 või info@matus.ee

Allolevalt lingilt saate tutvumiseks alla laadida .pdf formaadis  matuseteenuste eellepingu dokumendi.

0