Kui lahkunu suri

Haiglas

 • Haigla väljastab Surmatunnistuse ja vajadusel Surma põhjuse teatise.
 • Lahkunu viiakse reeglina kas Haigla või vastavat Haiglat teenindavasse surnukambrisse säilitamisele.
 • Ühendust tasub võtta konkreetse haigla info- või osakonnatelefonil.
 • Võtke tööpäeva jooksul ühendust meie klienditeenindajaga telefonil +372 644 9580, kes annab nõu kuidas edasi toimida

Kui lahkunu suri

Kodus

 • Esmalt tuleb surm fikseerida. Surma fikseerib reeglina kiirabi, seda võib teha ka perearst. Surmatunnistuse ja vajadusel Surma põhjuse teatise väljastab perearst. Surma põhjuse selgitamiseks võib arst saata lahkunu lahangule.
 • Kui lahkunu on vaja transportida surnukambrisse, võtke meiega ühendust telefoni teel +372 517 2599.
 • Lahkunu viiakse spetsiaalselt kohandatud transpordiga surnukambrisse, kus tagatakse nõuetekohane säilitamine ja hooldus.
 • Võtke tööpäeva jooksul ühendust meie klienditeenindajaga telefonil +372 644 9850, kes annab nõu kuidas edasi toimida

Kui lahkunu suri

Hooldekodus või hooldehaiglas

 • Surmatunnistuse ja Surma põhjuse teatise väljastab vastavat asutust teenindav arst.
 • Kui lahkunu on vaja transportida surnukambrisse, võtke meiega ühendust telefoni teel +372 517 2599.
 • Lahkunu viiakse spetsiaalselt kohandatud transpordiga surnukambrisse, kus tagatakse nõuetekohane säilitamine ja hooldus.
 • Võtke tööpäeva jooksul ühendust meie klienditeenindajaga telefonil +372 644 9580, kes annab nõu kuidas edasi toimida

Kui lahkunu suri

Õnnetuse, teadmata põhjuse või kriminaalse juhtumi

 • Viiakse lahkunu esmalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti lahangule, et selgitada välja surma põhjus.
 • Sel juhul väljastab Surmatunnistuse ja vajadusel Surma põhjuse teatise Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.
 • Lahkunu, temaga seotud dokumendid ja tema isiklikud esemed väljastab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut matustega tegelevale ettevõttele, lahkunu lähedase volituse alusel.
 • Võtke tööpäeva jooksul ühendust meie klienditeenindajaga telefonil +372 644 9580, kes annab nõu kuidas edasi toimida
0