Hea teada

Tõenäoliselt tuleb kõigil vähemalt kord elus kokku puutuda lähedase inimese surmaga. Vaatamata kaotusevalule tuleb vastu võtta terve rida otsuseid, mis on seotud matuse korraldamisega. Sageli ei tea lahkunu lähedased, kuidas tegutseda nii, et asjaajamine ja leinatalitus kulgeks ladusalt.

Siinkohal mõned nõuanded:

  * Esmalt tuleb surm fikseerida. Surma saab fikseerida kiirabi, või pereasrt, kes annab ka esmase surmateatise. Kui lahkunu suri haiglas väljastab surmatunnistuse haigla. Kui lahkunu on vaja transportida kodust surnukambrisse, helistage tel. 517 2599 (Lahkunu transport 24 h).

  * Lahkunu viiakse spetsiaalselt kohandatud transpordiga surnukambrisse, kus tagatakse nõuetekohane säilitamine ja hooldus (pesemine, raseerimine, grimm, riietamine jm.)

  * Surmateatise alusel väljastab Perekonnaseisuamet või kohalik omavalitsus riikliku surmatunnistuse. Tallinnas nt Perekonnaseisuamet Pärnu mnt. 67 tel: 645 7480 Perekonnaseisuameti täpsem info

  * Matuse aeg tuleb kooskõlastada ka kalmistuga, et haud oleks ette valmistatud.

 Metsakalmistu  Kloostrimetsa tee 36  623 9917
 Pärnamäe  Pärnamäe tee  623 9006
 Siselinna  Toonela tee  601 4064
 Rahumäe  Rahumäe tee 6  655 4896
 Hiiu-Rahu  Hiiu-Suurtüki 1  670 1599
 Liiva  Kalmistu tee 34  672 2216
     
     
     


Kõigis Tallinna Matusebüroo kontorites saate tellida matuse korraldamisega seotud teenuseid. Hea oleks enne matusebüroosse pöördumist lähedastega läbi arutada ja kokku leppida põhilised matusetalitusega seotud küsimused. Kas soovitakse traditsioonilist kirstumatust või tuhastamisega urnimatust? Kas matusetalitus tuleb ilmalik või kiriklik? Kas ja millist transporti vajate? Millist muusikat eelistate matusetalitusel?


Koos meie nõustajaga saate planeerida just sellise matuse, mis vastab teie soovidele ja võimalustele. Tallinna Matusebürool on kogemusi suurte ja esinduslike matuste korraldamisel, samas leiame alati võimaluse korraldada väheste vahenditega väärikas ärasaatmine lahkunule.

Tegele repatrieerimisega (Ingl. k. Repatriation) - toome koju välismaal lahkunud lähedase põrmu ja ning toimetame tagasi kodumaale Eesti Vabariigis lahkunu, koos päritolu- ja sihtkohariigis nõutud dokumentatsiooniga.

KÜPSISTE (COOKIE) KASUTAMINE Meie lehekülg kasutab küpsiseid (cookies), et teha kasutamist mugavamaks.